6 lutego 2018

Ocena pracownicza

Ocena okresowa pracownika diagnozująca poziom wiedzy, zachowań, postaw, umiejętności i kompetencji pracownika na danych stanowisku pracy. Realizowana jest w oparciu o metodę oceny 180 stopni, w którym  oceny  zasadniczo dokonuje przełożony  oraz dołącza się druga  pomocniczą ocenę (samoocenę pracownika). Celem takiej oceny okresowej jest identyfikacja obszarów wymagających doskonalenia oraz poprawa efektywności pracy. Na jej podstawie można stwierdzić w jakim stopniu pracownik rozwija się na danym stanowisku pracy i jaki jest jego poziom zaangażowania. Pomaga odnaleźć drzemiący w pracowniku potencjał oraz zmobilizować go do dalszych szkoleń, warsztatów czy zdobywania nowych kwalifikacji.

Oceny dokonuje się mierząc:

 • Kompetencje kluczowe (obowiązkowe, niezależne od szczebla zarządzania): postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją – ocenia przełożony i pracownik
 • Kompetencje hierarchiczne (związane z rolą i miejscem w strukturze organizacji): wiedza specjalistyczna, umiejętności współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się – ocenia przełożony i pracownik
 • Zaangażowanie pracownika pod względem 5 obszarów (sprawiedliwości, uczestnictwa, samopoczucia, informacji, stopnia aktywności) – ocenia pracownik

Znaczenie oceny pracy dla pracownika:

 • Większe poczucie pewności pracy
 • Docenienie jego pracy
 • Jasne pojęcie o tym czego się od niego oczekuje
 • Informacja zwrotna o tym jak poprawić słabe punkty
 • Jasna informacja o awansie lub nagrodzie

Znaczenie oceny pracy dla przełożonego:

 • Lepsza kontrola pracy
 • Lepsze stosunki z pracownikami
 • Większe poczucie pewności
 • Stanowi dokumentację postępów pracownika
 • Pomaga w zmianie celów pracownika, jeśli jest to konieczne
 • Jasne kryteria dla podjęcia decyzji o awansie lub nagrodzeniu pracownika