6 lutego 2018

Predyspozycje zawodowe

Odkrycie naturalnych predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia badawczego Kompas Kariery Crown – Career Direct®. Test oparty jest na biblijnych zasadach zarządzania talentami i wyposażony jest w nowoczesny system profilowania zawodowego utworzony przy użyciu wysoko zaawansowanych metod statystycznych.

Analizie poddawane są cztery obszary: osobowość, zainteresowania, umiejętności oraz zestaw wartości. Większość innych narzędzi ogranicza się jedynie do badania jednego lub dwóch z wymienionych obszarów. Wyniki nie wskazują jednego konkretnego zawodu. Raport daje informację, która pomaga klientowi zrozumieć jego unikalny profil zawodowy i wybrać pracę, która dobrze do niego pasuje. Takie podejście jest bardzo dobre, ponieważ daje wybór ukazując kilka opcji pasujących do zainteresowań i talentów.