4 marca 2016

Coaching Kariery

„Prawdziwe bogactwo to nie to, ile Twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim Cię uczyni.”
Pellegrini Pino

Coaching Kariery kierowany jest do wszystkich, którzy chcą zaplanować i rozwijać swoją karierę zawodową Umożliwia obiektywną ocenę aktualnej sytuacji zawodowej i wskazanie ewentualnych możliwości rozwoju bądź zagrożeń.

Dla kogo ?

Jest to forma pracy dedykowana dla osób, które chcą:

 • dla kogoodkryć swoją specjalizację zawodową i prawdziwe powołanie,
 • być bardziej skuteczne i efektywne w pracy,
 • odblokować swój potencjał i czerpać z pracy więcej satysfakcji,
 • wypracować drogę do awansu i rozwoju zawodowego,
 • rozwinąć swoje kompetencje zawodowe
  i umiejętności interpersonalne,
 • rozwiązać swój dylemat: pracować na etacie, czy założyć własną firmę,
 • być pewne swoich wyborów zawodowych: powrót na rynek pracy, zmiana zawodu, przekwalifikowanie,
 • mieć więcej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,
 • lepiej zarządzać sobą w czasie,
 • przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
 • rozwiązać konflikty między przełożonymi /współpracownikami