4 marca 2016

Coaching Liderów

„Zbyt nisko mierzy ten, kto celuje poniżej gwiazd.”
Aneta Hawryluk

Jest to praca z kadrą menedżerską 1:1, której  podstawowym efektem jest wzrost poziomu samoświadomości kierowników co do swojej roli, obecnej sytuacji zawodowej, wpływu na zespół i organizację. Celem jest rozwój kompetencji menedżerskich, budowa efektywnie działających zespołów i poprawa rezultatów biznesowych firmy. Jego główne założenie to przygotowanie do roli lidera w organizacji.

Potencjalne korzyści dla menedżerów:

  • wypracowanie efektywnego stylu zarządzania,
  • Liderrozwinięcie cech przywódczych,
  • stanie się autorytetem dla swoich pracowników,
  • rozwinięcie kompetencji menedżerskich i zoptymalizowanie sposobu pracy,
  • poprawienie komunikacji z zespołem,
  • uzyskanie większej charyzmy w nawiązywaniu relacji biznesowych,
  • rozwiązanie problemów pojawiających się w zespole,
  • pobudzenie inspiracji, kreatywności i strategicznego myślenia,
  • zwiększenie motywacji i zapału do pracy,
  • pokonanie stresu, przywrócenie stanu równowagi